Notă de informare – Garanție extinsă

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prin completarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, Biomag Medical s.r.o. cu sediul social la adresa 1270, Průmyslová, 50601 Jičín, CUI 06480853, devine administratorul datelor dvs cu caracter personal. Pe baza temeiului legal al consimțământului, înregistrăm aceste date: Adresa de e-mail, Poze, ID-ul mesajului, Nume, Copie a dovezii de cumpărare, Oraș, În ce scop este utilizat dispozitivul – Biomag extra, Domeniul activității sau Profesia, Titlu, Prenume, Compania, Țara, Număr de telefon, Titlu înainte de nume, Titlu după nume, timp 5 ani de la acordarea consimțământului. Prelucrăm aceste date în scopul furnizării unei garanții extinse pentru dispozitivele Biomag și în scopul publicării experienței clientului cu dispozitivele Biomag.

Drepturile dumneavoastră

Puteți să vă opuneți acestei prelucrări, precum și să solicitați corectarea datelor cu caracter personal furnizate, să solicitați să fiți informat cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră sau să solicitați ștergerea datelor cu caracter personal, dacă este posibil. În cazul în care prelucrarea datelor este automată, aveți dreptul la portabilitatea datelor și de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe această decizie. În cazul în care ne-ați dat consimțământul pentru prelucrarea unor datele cu caracter personal, dorim să vă informăm că vă puteți retrage acest consimțământ în orice moment în viitor și că furnizorul are obligația de a șterge aceste date ulterior și de a nu le mai prelucra. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului dat înainte de retragerea acestuia. Aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere (Autoritatea Pentru Protecția Datelor cu caracter personal) împotriva acestei prelucrări. Vă puteți adresa solicitările la adresa de e-mail privacy@biomag.cz sau la sediul social al companiei noastre: Biomag Medical s.r.o., 1270, Průmyslová, 50601 Jičín.