Certificate

Filosofia firmei Biomag® este de a fabrica produse de înaltă calitate care deservesc utilizatorii săi timp de mulți ani. Cu acest scop în timpul de dezvoltare a produselor noastre se pune un mare accent pe fiecare detaliu, nu numai din punctul de vedere al valorii întrebuințate sau ale înaltei eficiențe a produselor noastre, dar și din punctul de vedere al materialelor de calitate superioară și al proceselor de producție.

Vedeți certificatele produselor de magnetoterapie Biomag® de la autoritățile profesionale de prestigiu care demonstrează înalta calitate ale aparatelor Biomag® și sunt recunoscute pentru vânzarea aparatelor Biomag® nu numai pe continentul european, dar și în Asia și America.

Certificate de sistem

ISO 13 485 standard este destinat producătorilor de dispozitive medicale și de servicii complementare și a apărut ca urmare a sporirii pretențiilor față de managementul calității destinat acestor subiecți. Îi ajută să ofere produse și servicii complementare de o asemenea calitate, ce mulțumește așteptările clienților și respectă prevederile legale impuse de instituțiile statului.

Aceste certificate sunt emise de: 3EC International

 

Certificate de produs

Declarația de conformitate CE este aprecierea prin testare independentă a conformității produsului cu prevederile hotărârilor de guvern, efectuate de producător. Declarația de conformitate CE declară faptul că producătorul a realizat corect procesul de apreciere a conformității și poate emite declarația CE de conformitate.

Producătorul este obligat să marcheze dispozitivele medicale cu marcajul CE împreună cu numărul de identificare al organismului notificat responsabil pentru îndeplinirea sarcinilor prevăzute de legea privind dispozitivele medicale.

Aceste certificate sunt emise de: 3EC International

Biomag® Lumina 3D-e

Declarația de conformitate este un document prin intermediul căruia Biomag® certifică faptul că a apreciat corect conformitatea produsului cu normele impuse de hotărârile de guvern aplicabile. Certificatul este o condiție esențială pentru introducerea produsului pe piață. Declarația de conformitate CE (EC Conformity Declaration) este emisă de producător în urma verificării conformității produsului dat cu normele hotărârii de guvern aplicabile.

Sistemul CB sau altfel spus IECEE-CB este cel mai răspândit sistem mondial de certificare în domeniul produselor electrotehnice.  Este vorba de o convenție de recunoaștere a rezultatelor testelor efectuate conform normelor internaționale IEC pentru protecția la electrocutare a produselor electrotehnice

Verificatorul acestor certificate este: Institutul de încercări pentru electrotehnică (Sistem CB) și 3EC International (Declarația de conformitate CE).

Biomag® Lumio 3D-e

Declarația de conformitate este un document prin intermediul căruia Biomag® certifică faptul că a apreciat corect conformitatea produsului cu normele impuse de hotărârile de guvern aplicabile. Certificatul este o condiție esențială pentru introducerea produsului pe piață. Declarația de conformitate CE (EC Conformity Declaration) este emisă de producător în urma verificării conformității produsului dat cu normele hotărârii de guvern aplicabile.

Certificatul emis de Institutul de încercări pentru electrotehnică faptul că a fost emis în urma respectării prevederilor schemei de certificare și declară, că dispozitivul Biomag® este conform prevederilor în vigoare ale normelor de siguranță pentru dispozitivelor medicale.

Verificatorul acestor certificate este:Institutul de încercări pentru electrotehnică (Sistem CB) și 3EC International (Declarația de conformitate CE).

Biomag® LightFit Duo

Certificatul emis de Institutul de încercări pentru electrotehnică certifică faptul că a fost emis în urma respectării prevederilor schemei de certificare și declară, că dispozitivul Biomag® este conform prevederilor în vigoare ale normelor de siguranță pentru dispozitivele medicale.

Verificatorul acestor certificate este: Institutul de încercări pentru electrotehnică (Sistem CB) și 3EC International (Declarația de conformitate CE).

Certificatul veterinar

Certificatul de vânzare liberă certifică faptul că produsul veterinar Biomag® Lumina VET poate fi produs și pus pe piață nelimitat în scopuri veterinare. Acest certificat permite vânzarea în țări din Uniunea Europeană și în alte țări.

Verificatorul acestor certificate este: Institutul pentru Controlul de Stat al bioproduselor și medicamentelor veterinare.

Karel Hrnčíř - Biomag - documentele societății

Prin intermediul extrasului din Registrul Comerțului, societatea Karel Hrnčíř – Biomag® furnizează datele de identificare de bază ale companiei.
Corectitudinea extrasului din registrul comerțului este confirmată de: Tribunalul Regional Hradec Králové.

Un extras din Registrul comerțului dovedește că societatea Karel Hrnčíř – Biomag® deține licență comercială pentru activități de afaceri în domeniul producției de dispozitive medicale și în alte domenii.
Emitentul extrasului din registrul comerțului este: Registrul comerțului Hořice

Prin intermediul certificatului de înregistrare se face dovada că societatea Karel Hrnčíř – Biomag® este plătitor de taxă pe valoarea adăugată.
Emitentul certificatului de înregistrare în scopuri de TVA este: Administrația financiară din Hořice

Petr Hrnčíř - documentele societății

Extrasul din Registrul comerțului dovedește că societatea Petr Hrnčíř deține licență comercială pentru activități de afaceri în domeniul producției de dispozitive medicale și în alte domenii.
Emitentul extrasului din registrul comerțului este: Registrul comerțului Hořice.

Prin intermediul certificatului de înregistrare se face dovada că societatea Peter Hrnčíř este plătitor de taxă pe valoarea adăugată.
Emitentul certificatului de înregistrare în scopuri de TVA este: Administrația financiară din Hořice.

Biomag Medical s.r.o. – documentele societății

Prin intermediul extrasului din Registrul Comerțului, societatea Karel Hrnčíř – Biomag® furnizează datele de identificare de bază ale companiei.
Corectitudinea extrasului din registrul comerțului este confirmată de: Tribunalul Regional Hradec Králové.

Biomag Medical s.r.o. este înregistrată în Registrul operatorilor economici (EORI) și i sa atribuit un identificator unic (EORI). Numărul EORI servește ca un identificator unic pentru comunicarea cu autoritățile vamale.
Emitentului deciziei de a atribuire a identificatorului operatorului economic (numărul EORI) este: Biroul vamal pentru regiunea Hradec Králové.

Prin intermediul certificatului de înregistrare se face dovada că societatea Karel Hrnčíř – Biomag este plătitor de taxă pe valoarea adăugată.
Emitentul certificatului de înregistrare în scopuri de TVA este: Administrația financiară pentru Regiunea Hradec Králové, punctul de lucru teritorial din Jičín.

Certificatul emis de Asociația producătorilor și furnizorilor de dispozitive medicale

Societatea Biomag® este membru al Asociației producătorilor și furnizorilor de dispozitive medicale. Toate societățile membre ale Asociației prezintă o calitate înaltă a produselor și a relațiilor cu clienții.