Notă informativă

Prelucrarea datelor cu caracter personal

VPrin completarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, Biomag Medical s.r.o., cu sediul social la adresa 1270, Průmyslová, 50601 Jičín, CUI 06480853, va deveni administratorul datelor dumneavoastră cu caracter personal. Urmând titlul legal al acestui consimțământ explicit, înregistrăm adresa de e-mail, ID mesajului, adresa IP, Numele, Orașul, Sexul, Obiectul mesajului, Codul poștal, Țara, Telefon, Strada, www, în termen de 5 ani de la acordarea consimțământului. Prelucrăm aceste date cu scop de a răspunde la mesajele dumneavoastră. Aceste date vor fi transmise procesătorilor contractați a datelor cu caracter personal, dacă este cerut de tipul mesajului dumneavoastră.

Drepturile Dvs

Můžete vznést náVă puteți opune acestei prelucrări, precum și puteți solicita corectarea datelor cu caracter personal furnizate, puteți solicita informații cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal înregistrate sau puteți solicita ștergerea datelor cu caracter personal, dacă este posibil. În cazul în care prelucrarea datelor este automată, aveți dreptul la portabilitatea datelor și de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe decizia respectivă. În cazul în care ne-ați dat consimțământul pentru prelucrarea oricăror dintre datele dumneavoastră cu caracter personal, vă informăm că puteți revoca acest consimțământ în orice moment cu efect pentru viitor și furnizorul are obligația de a șterge ulterior aceste date și de a nu le prelucra în continuare. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere (Autoritatea de Protecția Datelor cu Caracter Personal) împotriva acestei prelucrări. În legătură cu solicitările dumneavoastră, ne puteți contacta prin email privacy@biomag.cz sau la sediul companiei noastre: Biomag Medical s.r.o., 1270, Průmyslová , 50601 Jičín.