Anexă privind prelucrarea datelor

Prelucrarea datelor personale

prin completarea datelor personale Biomag Medical srl cu sediul in Prumyslova 1270,, 50601, Jicin, nr de identificare 06480853, devine operator al datelor Dvs. personale. In baza legala a consimțământului exprimat prelucram e-mail-ul, ID întrebărilor, adresa IP, Numele, Orașul, Sexul, Obiectul întrebărilor, Codul poștal, Statul, Telefonul, Strada, www, timp de 5 ani de la acordarea consimțământului.  Prelucrăm aceste date în scopul răspunderii la întrebări Aceste date sunt oferite persoanelor împuternicite cu prelucrarea datelor personale, în cazul în care acest lucru este cerut de tipul întrebării Dvs.

Drepturile Dumneavoastră

Puteți ridica obiecții împotriva acestei prelucrării, așa cum puteți solicita corectarea datelor personale comunicate, puteți solicita să fiți informați ce date personale prelucrăm în cazul dumneavoastră, eventual puteți solicita ștergerea acestor date, dacă este posibil. Dacă are loc o prelucrare automată aveți dreptul la portare datelor și să nu faceți obiectul unor decizii bazate exclusiv pe această categorizare.  În cazul în care ne-ați dat consimțământul de a prelucra unor date personale, vă informăm că puteți revoca acest consimțământ în viitor în orice moment și este obligația furnizorului de a șterge ulterior aceste date și de a nu le mai prelucra Revocarea consimțământului nu aduce atingere legalității prelucrării, pe baza consimțământului acordat înainte de retragerea acestuia. Aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere (Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal) împotriva acestei procesări Solicitările dumneavoastră, le puteți transmite la adresa de e-mail privacy@biomag.cz sau la sediul companiei noastre: Biomag Medical srl, Prumyslova 1270, 50601, Jicin